Login

Permakem / HMS

Råvarer og hjelpestoffer
Logistic/chemical solutions tailored to your company »

HMS

Helse, Miljø og Sikkerhet er en vesentlig og viktig del av det Permakem AS til daglig jobber med. Det er spesielt fokus på riktig lagring, håndtering, samt korrekt merking og oppdaterte sikkerhetsdatablad.

Permakem AS benytter dataprogrammet ”ECOONLINE” i vårt arbeid med å utarbeide sikkerhetsdatablader, etiketter, plakater og transportkort.

Permakem AS har egen sikkerhetsansvarlig og uavhengige selskaper som kontrollerer oss igjen. Det er etablerte rutiner i bedriften som omfatter ansatte og vårt miljø.

Firmaets internkontroll, kvalitetshåndbok, rutiner og arbeidsinstrukser er godt dokumentert og er bygget opp etter ISO prinsippene.

Valg av produsenter og leverandører gjøres omhyggelig hvor vi bestreber at alle skal være ISO-sertifiserte.

Ved spørsmål ang. våre sikkerhetsdatablader, kontakt Øyvind Bergheim (oyvind@permakem.no), eller kontakt oss her