Login

Permakem / Products / Bygg og Maling/lakk

Råvarer og hjelpestoffer
Logistic/chemical solutions tailored to your company »

Se produktliste

Bygg og Maling/lakk

Kjemitekniske råvarer og sammensetninger til bygg-teknisk industri som opererer innenfor: cement, mørtel, isolasjon, trevirke/sponplater, gipsplater, glassfiber, stål/jern-bearbeidelse med mer.
Vi leverer også organiske og uorganiske kjemiråvarer direkte til både maling / lakkprodusenter, produsenter av rengjøringsmidler, såpe og vaskemidler.

Se nærmere i vår produktkatalog eller ta kontakt med vår salgsavdeling.