Login

Permakem / Products / Bygg og Maling/lakk / Maling/lakk

Råvarer og hjelpestoffer
Logistic/chemical solutions tailored to your company »

Se produktliste

Maling/lakk

Vi kan levere en god bredde produkter til maling og lakk, blant annet et utvalg oljer, titandioksyd, flyt og emulsjons løsninger. Samt en del kjemiske-tekniske løsninger.