Login

Permakem / Products / Fiskeoppdrett/industri

Råvarer og hjelpestoffer
Logistic/chemical solutions tailored to your company »

Se produktliste

Fiskeoppdrett/industri

PERMAKEM er medlem av Piscus og FIAS og kan levere råvarer av kjemi rett fra ledende produsenter og egen logistikkløsning. Vi tilbyr god bredde på ensilering (se produktark under nyheter; Softacid)og vask til industrielt bruk.

Alle våre kjemiprodukter har CLP merking med korrekt sikkerhetsdokumentasjon. Som kunde av PERMAKEM så tilbyr vi også å være behjelpelig med sikker og optimal logistikk løsning med mulighet for utvidet sikkerhets og produktkunnskap i bruk av kjemi.

Permakem leverer emballasje / forpakninger etter kundens behov, la seg være kombinerte laster av kanner, fat, IBC, tank, småsekker, storsekker og bulk. Hvor vi kan tilby samlaster med ledende transport / logistikk løsninger som selskapet benytter for distribusjon i hele landet. Permakem AS har også blitt deleier av Kjellmi som er lokalisert i Strandebarm i Hardanger.

Noen av de produktene vi kan levere og lagerfører i Norge:
Formalin, Natriumbikarbonat, Maursyre teknisk, SoftAcid Aqua M og SoftAcid Aqua M+, hydrogenperoksid, ammoniumsulfat og klorid/klor løsning, kaustisk soda og natronlut, saltsyre, kalk og mye annen kjemi.

Vi har også rengjøring og desinfeksjons løsninger godkjent til bruk i behandling av fiskerianlegg.

Se detaljert informasjon i egen produktliste.

Ta gjerne kontakt med oss enten det gjelder generelt eller om du ønsker tilbud og/eller ikke finner din løsning/produkt i listen. Vi ønsker å bidra til gode løsninger.