Login

Permakem / Products / Miljø

Råvarer og hjelpestoffer
Logistic/chemical solutions tailored to your company »

Vi leverer råvarer og sammensetninger til miljørelatert industri og tilfredstiller kravene til blant annet Sellihca. Permakem har opparbeidet en høy kompetanse med bredde av logistikkløsninger for distribusjon fra spesielt Europa.
Vi har muligheten for å både levere direkte og bufre her hos oss. Vi kan spesialprodusere blandinger levert på både mindre emballasje eller helt opp til bulk.

Ta kontakt med oss om det er ønskelig med mer informasjon eller tilbud.