Login

Permakem / Products / Miljø / Alternativ energi

Råvarer og hjelpestoffer
Logistic/chemical solutions tailored to your company »

Se produktliste

Alternativ energi

Vi leverer kjemi til blant annet fremstilling av under- og delkomponenter for solcelleindustrien. Vi forhandler store mengder syrer, sitrater og prosesshjelpemidler.

Ta kontakt med oss om det er ønskelig å vite mer om muligheter og type kjemi som anbefales brukt.