Login

Permakem / Products / Miljø / Bio-energi/drivstoff

Råvarer og hjelpestoffer
Logistic/chemical solutions tailored to your company »

Se produktliste

Bio-energi/drivstoff

Vi leverer kjemi og organiske råvarer til prosesseringen av bioenergi.

Våre råvarer er viktige som akseleratorer og som antioksidering av organiske oljer.
Vi kan levere prosess-hjelpemidler for å få ønsket flyt-egenskap og sikker produksjon/leveringsdyktighet.