Login

Permakem / Products / Miljø / Røyk- og luftrensing

Råvarer og hjelpestoffer
Logistic/chemical solutions tailored to your company »

Se produktliste

Røyk- og luftrensing

Vi leverer kjemi og naturlige råstoffer til rensing av røyk og luft fra avfallsdeponi/energi gjenvinningsstasjoner, industriproduksjon, vei/tunnel.
Noen av våre råstoffer er aktivt kull i egne blandinger og tilpasset logistikkløsninger, bulk og bigbags men også i små sekker.

Vi kan miljø, ta kontakt med oss