Login

Permakem / Products / Offshore

Råvarer og hjelpestoffer
Logistic/chemical solutions tailored to your company »

Se produktliste

Offshore

Permakem kan levere både flytende og faste løsninger av syrer/salter samt industrielle basiskjemikalier tilpasset offshore-industri.
Tilpasset både i form, kvalitet og logistikkløsninger.
Permakem oppfyller kravene til blandt annet Achilles.

Permakem har mulighet for å levere blandinger og enkeltkjemikalier i løsning med tilpasset logistikkløsning.
Vi har mulighet for lagring på tank opptil 1500 tonn her hos oss, men i tilfeller også lagring i samarbeid med kunden i ønske om lagring i nærhet av brukersted.