Login

Permakem / Products / Offshore / Rengjøring/beskyttelse

Råvarer og hjelpestoffer
Logistic/chemical solutions tailored to your company »

Se produktliste

Rengjøring/beskyttelse

Vi kan levere enkeltråvarer og mulighet for blandinger til offshore på plattform og skip, både til rengjøring og beskyttelse av materiell.
Kjemiråvarer for å å begrense oksidering, gi høy skinn/gloss, rens og skumvaskemidler.

Se vår produktliste som gir en hovedoversikt over de mest anvendte råvarene som distribueres.
Vi har også mulighet, i samarbeid med våre partnere, å få laget blandinger for vask og rens, både alkyliske og organiske.
Der det er behov for spesielt værbestandig beskyttelse kan vi tilby spesialvokser av både Fischer Tropsch og parafinvokser.