Login

Permakem / Products / Teknisk prosessindustri / Olje og gass

Råvarer og hjelpestoffer
Logistic/chemical solutions tailored to your company »

Se produktliste

Olje og gass

Vi leverer organiske og uorganiske kjemiråvarer direkte til underleverandører av olje og gass produksjon. Råvarer som er viktige for både produksjon og bearbeidelse.

Se vår produktkatalog eller ta kontakt med oss.