Login

Permakem / Products / Teknisk prosessindustri / Plast

Råvarer og hjelpestoffer
Logistic/chemical solutions tailored to your company »

Vi har både prosesskjemiske råvarer til plastindustrien, spesielt syrer og sitrater men også muligheter for andre råvarer innenfor samme industri.